„ADMINISTRATOR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dawniej „ADMINISTRATOR” Sp. z o.o.) realizuje zadania w zakresie kompleksowej obsługi nieruchomości od 1997 r.

Podstawowym celem naszej działalności jest praktyczna realizacja decyzji właścicieli nieruchomości, a przede wszystkim racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej. Zapewniamy właścicielom pełny wgląd we wszelką dokumentację, a w szczególności w dokumentację finansową. Posiadamy biuro umożliwiające wygodną obsługę naszych Klientów, oraz łatwy dostęp do informacji poprzez kontakt osobisty, telefoniczny, jak i pocztą elektroniczną.

Zatrudniamy doświadczonych pracowników, o profesjonalnym przygotowaniu zawodowym, również posiadających licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami – administratorów zajmujących się bieżącą obsługą nieruchomości, inspektorów nadzoru technicznego oraz pracowników działu finansowego.